Relationsutveckling under graviditet, späd-och småbarnsår, motsvarar 7,5 hp

Målgrupp
MHV/BHV-psykologer, psykologer inom Barn-och ungdomspsykiatrin och andra psykologer som i sitt arbete möter småbarnsfamiljer. Kursen är ackrediterad av Psykologförbundets specialistråd som specialistkurs. Den motsvarar en delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursbeskrivning
Basen för utbildningen är den relationsbaserade utvecklingspsykologin som beskriver graviditeten och de yngsta barnens utveckling i relation med föräldrar/omsorgspersoner. Kursen tar sin utgångspunkt i evidensbaserad kunskap som finns inom området och är grundad i internationell vetenskaplig forskning kring samspel och relationsutveckling mellan föräldrar och barn.
I klinisk verksamhet är sådan kunskap viktig som utgångspunkt för bedömning av svårigheter i små barns utveckling och av hjälpbehov.
När svårigheter visar sig hos späda och små barn kan detta ha sin grund i egna avvikelser i utvecklingen eller att relationen mellan föräldrar och barn inte är tillräckligt utvecklingsstödjande. För att kunna avgöra vilken hjälp som behövs i enskilda fall krävs gedigna kunskaper om de yngsta barnens utvecklingspsykologi, kunskap om olika arbetssätt och behandlingsmetoder, samt förmåga att skapa en grundläggande allians med familjen.

Handledning i grupp
Teorin kombineras med det egna kliniska arbetet. Genom regelbunden handledning i grupp under kursens gång får kursdeltagarna möjlighet att integrera utbildningens innehåll med egen professionell erfarenhet. Handledningen i grupp ges av erfarna handledare.

Teori
• Utvecklingspsykologiska teorier om graviditeten, föräldrablivande och barnets egen tidiga samspelsutveckling.
• Intersubjektivitetsutveckling, samspelsutveckling, teorier om mentalisering, affektreglering och trauma, samt hur föräldra-barn-relationen påverkar hjärnans utveckling.
• Psykisk ohälsa hos späda och små barn samt hur de påverkas vid psykisk ohälsa hos föräldern.
• Familjeperspektiv, coparenting och tresamhet.
• Behandlarens egna emotionella reaktioner samt hur de kan påverka bedömning och handläggning av ärendet.

Kursinnehåll
• Barnets utveckling ur ett samspelsperspektiv
• Graviditetens psykologi, föräldrablivandet, familjebildning
• Anknytning, affektreglering och hjärnans utveckling
• Intersubjektiv utveckling, mentalisering
• Diagnostik genom DC: 0–5
• Psykisk ohälsa hos späda och små barn
• Psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar
• Trauma
• Att prata med barn 0–5 år med svåra livserfarenheter
• Coparenting och tresamhet
• Små barn som lever med våld
• Reflektioner över behandlarens egen roll och reaktioner
• Olika behandlingsmetoder

Förkunskapskrav
Psykologlegitimation samt minst två års yrkesverksamhet med blivande föräldrar och/eller föräldrar och barn i åldern 0–5 år.

Former för undervisningen
Två heldagar i Ericastiftelsens lokaler, Odengatan 9, Stockholm. Resterande fyra heldagar samt examinationen sker digitalt via zoom.
Varje undervisningstillfälle består av en föreläsningsdel som följs av handledning i mindre grupper. Utbildningen syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att kursdeltagarna ska integrera kunskapen med egna kliniska erfarenheter.

Examination
Godkänt individuellt examinationsarbete i form av en skriftlig uppsats där kliniska erfarenheter belyses med teori samt egna reflektioner. Examinationen sker i mindre grupper med opponering.

Kursanordnare Stiftelsen A Primo
Maria Borg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Margareta Hansson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Monica Hedenbro, socionom, med.dr. i barnpsykiatri, leg psykoterapeut
Björn Salomonsson, leg läkare, docent, leg psykoterapeut

Kursansvariga och handledare
Margareta Hansson och Maria Borg

Anmälan och kostnad

Anmälningsblankett finns längre ned på sidan och ansökan är öppen 20 januari till 14 april 2023. Kostnad 13.800 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer


Föreläsare
Katrin Bernstad
Maria Borg
Margareta Hansson
Monica Hedenbro
Anna Malmquist Saracino
Pamela Massoudi
Anna Norlén
Björn Salomonsson
Hanna Thermaenius

Kursträffar HT 2023
Föreläsningar kl 08.45-14.15 följt av handledningar kl 14.45-16.15 på måndagar. En kursdag ligger på en tisdag men handledningen är fortfarande på en måndag (se nedan)

Måndagen den 4/9 kl 08.45-16.15 Ericastiftelsen, Odeng. 9, Stockholm
Måndagen den 18/9 kl 08.45-16.15 Ericastiftelsen, Odeng. 9, Stockholm
Måndagen den 2/10 kl 08.45-16.15 digitalt
Tisdagen den 17/10 kl 08.45-14.15 digitalt
OBS handledningen ligger på måndagen den 16/10 kl 14.45-16.15 digitalt
Måndagen den 13/11 kl 08.45-16.15 digitalt
Måndagen den 27/11 kl 08.45-16.15 digitalt

Examination i smågrupper måndagen den 15/1-24 kl 08.45- 12.15 digitalt

Anmälan – Specialistkurs för psykologer

Specialistkurs för psykologer inom behandling/psykoterapi HT-23

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Adress*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.