OM OSS

Maria Borg

Under mitt yrkesliv som psykolog och leg psykoterapeut har jag hela tiden arbetat med de yngsta barnen. Jag har varit en del av vårdkedjan från Mödra- och barnhälsovården till barnpsykiatrin; arbetat som konsult till Mödra-och barnhälsovården och tagit emot små barn och familjer på BUP-mottagning. Arbetat med föräldra-barn-terapier med samspel, lek och samtal, gjort bedömningar och utrett. De senaste åren har jag varit konsult till förskolepersonal och föreläst om utvecklingspsykologi och hur den kan tillämpas i förskolans vardag. Jag har även skrivit några rapporter inom BUP, där jag integrerat teori och kliniskt arbete. Mina erfarenheter av att möta familjerna tidigt i barnens liv och tidigt i föräldraskapet har gett mig en förståelse för vikten av tidiga insatser och betydelsen av samarbete mellan vårdnivåer.

 

 

Margareta Hansson

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och största delen av min yrkesverksamhet har jag arbetat med gravida och barn 0-5 år och deras familjer. Främst på BUP:s Psykologverksamhet och sedermera BUP mottagning i Stockholm. Parallellt har jag drivit privat verksamhet med handledning och utbildningar till olika yrkesgrupper. Handledning samt konsultation till BHV och MHV har löpt som en röd tråd i mitt yrkesliv och jag har medverkat i Konsultationsutbildning i Stockholms läns landsting. I Stiftelsen A Primo kan jag använda mina kunskaper och erfarenheter och fortsätta främja psykisk hälsa.

 

 

Monica Hedenbro

Jag är socionom, med dr i barnpsykiatri och leg psykoterapeut. Under mitt yrkesliv som kliniker, forskare, handledare och utbildare har fokus alltid varit barn och familj. Ett speciellt intresse kring barnets och familjens första år har jag alltid haft och därför är arbetet med denna stiftelse så angeläget och roligt.

 

 

Björn Salomonsson

Jag är psykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut och docent i barnpsykiatri. Jag är fascinerad och intresserad av att förstå och hjälpa barn och föräldrar. Mitt fokus ligger på forskning och behandling av problem kring spädbarnets anknytning, föräldrarnas psykiska välmående samt samspelet mellan barn och föräldrar. Jag arbetar med det som kallas perinatalpsykiatriska konsultationer; ofta ett fåtal, ibland flera möten med gravida familjer och dem med spädbarn. Syftet är att tillsammans förstå varför ”båten hamnat lite snett” i familjen samt att genom samtal hjälpa till att få den ”på rätt köl igen” .