OM OSS

Maria Borg

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Under mitt yrkesliv har jag arbetat med de yngsta barnen och deras föräldrar samt gravida. Jag har varit en del av vårdkedjan från Mödra- och barnhälsovården till barnpsykiatrin; varit konsult inom Mödra-och barnhälsovården och tagit emot små barn och familjer på BUP-mottagning, arbetat med föräldra-barn-terapier med samspel, lek och samtal, för att stötta relationsutveckling. Mina erfarenheter av att möta familjerna tidigt i barnens liv och i föräldraskapet har gett mig en förståelse för vikten av tidiga insatser, fördelarna med att hjälp kan ges från början.

 

 

Margareta Hansson

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och största delen av min yrkesverksamhet har jag arbetat med gravida och barn 0-5 år och deras familjer. Främst på BUP:s Psykologverksamhet och sedermera BUP mottagning i Stockholm. Parallellt har jag drivit privat verksamhet med handledning och utbildningar till olika yrkesgrupper. Handledning samt konsultation till BHV och MHV har löpt som en röd tråd i mitt yrkesliv och jag har medverkat i Konsultationsutbildning i Stockholms läns landsting. I Stiftelsen A Primo kan jag använda mina kunskaper och erfarenheter och fortsätta främja psykisk hälsa.

 

 

Monica Hedenbro

Jag är socionom, med dr i barnpsykiatri och leg psykoterapeut. Under mitt yrkesliv som kliniker, forskare, handledare och utbildare har fokus alltid varit barn och familj. Ett speciellt intresse kring barnets och familjens första år har jag alltid haft och därför är arbetet med denna stiftelse så angeläget och roligt.

 

 

Björn Salomonsson

Jag är psykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut och docent i barnpsykiatri. Jag arbetar med att förstå och hjälpa barn och föräldrar. Fokus ligger på forskning och behandling av problem kring spädbarnets anknytning, föräldrarnas psykiska välmående samt samspelet mellan barn och föräldrar. Jag arbetar med ”perinatalpsykiatriska konsultationer”; några eller flera möten med gravida familjer och dem med spädbarn. Syftet är att tillsammans förstå varför ”båten hamnat lite snett” i familjen samt att genom samtal hjälpa till att få den ”på rätt köl igen” .