KÄNSLOR I MÄNSKLIGA MÖTEN

Människor talar ofta om känslor. Vad betyder ordet? Hur ser känslor ut hos spädbarn? Föräldrar? Dig själv? Du som arbetar med människor har nog märkt att du kan känna saker i mötet. Positiva känslor, som värme och omtanke, går väl an. Men om du känner irritation, ilska – eller än mer ”förbjudet” –förakt och nonchalans, vad gör du då? Vi i A Primo möter de som arbetar inom sjukvård och annan människovårdande verksamhet. I våra handledningsgrupper berättar många att de ibland ställer sådana frågor: ”Jag har ansvar för en familj där jag tycker mamma skulle kunna anstränga sig lite mer…” Eller: ”Den här pappan, vad vill han egentligen med sitt föräldraskap?”

¤¤¤¤

Grundutbildningar inom sjuk- och socialvård fokuserar ofta på ett positivt bemötande: empati med klienten, ett jämlikt vårdperspektiv, etc. Allt detta är förstås viktigt. Men orden kan ibland krocka med de negativa känslor vi beskrivit ovan. Ska man städa undan känslorna? Det går ju inte. Inte låtsas om dem? Det är ansträngande – och dessutom menar vi att sådana strategier kan missa en viktig informationskälla, nämligen just dina känslor!

¤¤¤¤

Om du tycker att ”mamman borde anstränga sig mer” kan det spegla dina egna värderingar. Men det kan också tyda på att mamman, utan att hon själv ser det, försöker få igång ett samspel där du får rollen av kritiker medan mammans roll blir den som är kritiserad. Följden kan bli att hon inte ser sitt eget bidrag i relationen till dig eller till sitt barn. Hon kanske vacklar i sin inställning till amning, gränssättning, relationen till partnern, etc. Denna osäkerhet är förstås plågsam, men hon måste ju själv ta itu med den. Om du anar ett sådant samspel mellan er – och om du får hjälp att sätta ord på och hantera det i mötet med mamman – då kan du göra en viktig insats för familjen!

¤¤¤¤

Därför betonar vi i A Primo HANDLEDNING i grupp. I våra kurser är detta en avgörande ingrediens. Vi menar att man inte kan utveckla sin förmåga att bemöta människor bara genom föreläsningar eller instruktioner. Det behövs också ett möte med kollegor i samma situation som, tillsammans med en utbildad handledare, kan synliggöra problemet och hitta ett bra sätt att hantera det.

 

© Stiftelsen A Primo