DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT!

(hemsida under uppbyggnad)

A Primo är latin och betyder ”från början”. Alla hoppas att barn ska få börja sina liv under gynnsamma omständigheter. Men ibland blir det tyvärr inte så. Då är det viktigt att personer inom olika yrkesområden ser och kan prata om bekymren med föräldrarna. Ibland kan även psykoterapeutisk hjälp eller samspels- och samtalsstöd behövas till barn och föräldrar/anknytningspersoner. En god föräldra-barn-relation skapar ju optimala utvecklingsmöjligheter hos barnen. Om vi kan hjälpa till att etablera en god kommunikation kan detta i sin tur hjälpa till att förebygga framtida psykisk ohälsa. För att ge bästa behandling krävs en bedömning av svårigheterna och lämpligt stöd samt kunskap om utveckling de första åren. 

¤¤¤¤

Stiftelsen A Primo är ett kunskapscentrum för psykologin under graviditeten, späd- och småbarnsåren. Våra fortbildningskurser om barns tidiga utveckling och samspelet mellan barn och föräldrar vänder sig till personal inom hälso-, sjuk- och social-vård, barnpsykiatri och kommunala verksamheter: barnmorskor, BHV-sjuksköterskor, läkare, socionomer, psykologer, psykoterapeuter, förskollärare och barnskötare. Alla kurser erbjuder föreläsningar och handledning, teori och praktik. Vissa vänder sig till en viss yrkesgrupp, andra till blandade yrkeskategorier, såsom ett team som vill utveckla sin gemensamma kunskap. Vi ordnar även digitala utbildningar både på högskolenivå och på arbetsplatser.

¤¤¤¤

DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT…

att stötta familjer genom förebyggande vård och kvalificerade bedömningar och behandlingar.

Maria Borg, Margareta Hansson, Monica Hedenbro, Björn Salomonsson

Vi är alla leg psykoterapeuter med bakgrund som psykolog/socionom/läkare

TACK TILL VÅRA SPONSORER: Annika och Gabriel Urwitz stiftelse