DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT!

A Primo är latin och betyder ”från början”. Alla hoppas att barn ska få börja sina liv under gynnsamma omständigheter. Men ibland blir det tyvärr inte så. Då kan psykoterapeutisk hjälp eller samspels- och samtalsstöd behövas till barn och föräldrar/anknytningspersoner. En god föräldra-barn-relation skapar ju optimala utvecklingsmöjligheter hos barnen. Om vi kan hjälpa till att etablera en god kommunikation kan detta i sin tur hjälpa till att förebygga framtida psykisk ohälsa. För att ge bästa behandling krävs en bedömning av svårigheterna och lämpligt stöd samt kunskap om utveckling de första åren. Vi följer kunskapsutvecklingen inom området och inkluderar nu föreläsningar om regnbågsföräldraskap samt om utmattning hos föräldrar.
Kurserna ”Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn” samt ”Det lilla barnet – fördjupningskurs för socionomer i de första årens psykologi” gick senast digitalt vt 2021 på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Nästan 60 studenter blev examinerade. Kurserna ht 2021 gick digitalt/fysiskt och 34 blev examinerade. Vi planerar en ny omgång av kursen ”Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn”, med två fysiska heldagsseminarier i Stockholm samt resten digital undervisning. De fysiska undervisningstillfällena sker för att studenter, lärare och handledare ska lära känna varandra lite närmare. Datum och plats för kursen är inte fastställda. Vi har även fått en kurs ackrediterad: Specialistkurs för psykologer inom behandling/psykoterapi – Psykologisk samspelsutveckling; inriktning graviditet, små barn och föräldrar. Vi återkommer med information.

Stiftelsen A Primo är ett kunskapscentrum för psykologin under graviditeten, späd- och småbarnsåren. Vi erbjuder fortbildningskurser om barns tidiga utveckling och om samspel mellan barn och föräldrar. A Primo vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård, socialvård, barnpsykiatri och kommunala verksamheter: barnmorskor, BHV-sjuksköterskor, läkare, socionomer, psykologer och psykoterapeuter samt förskollärare och barnskötare. Alla kurser innehåller föreläsningar och handledning, teori och praktik. Vissa vänder sig till yrkesspecifika grupper, medan andra vänder sig till blandade yrkeskategorier, till exempel i ett team där man vill utveckla sin gemensamma kunskap. Möjlighet finns att ordna digitala utbildningar till yrkesgrupper, både på högskolenivå och utbildningar på arbetsplatser.

DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT…

att stötta familjer genom förebyggande vård och kvalificerade bedömningar och behandlingar.

Maria Borg, Margareta Hansson, Monica Hedenbro, Björn Salomonsson

Vi är alla leg psykoterapeuter med bakgrund som psykolog/socionom/läkare

VÅRA SPONSORER…

Annika och Gabriel Urwitz stiftelse